Jedan dečko od 18 godina otišao je u inostranstvo

Jedan dečko od 18 godina otišao je u inonstranstvo, kada se vratio, čekala ga je njegova majka sa suzama od … Continue reading Jedan dečko od 18 godina otišao je u inostranstvo